Główny Sponsor- firma Euro-Industry Rio 2016

Barbara MADEJCZYK

Oficjalna strona rekordzistki i mistrzyni polski

Rzut o szczepem

Rzut oszczepem - konkurencja sportowa wchodząca w skład lekkoatletyki. Zawodnicy wykonują w konkursie po trzy rzuty eliminacyjne, a ośmiu najlepszych dodatkowo po trzy rzuty finałowe. Zwycięzcą zostaje zawodnik, który wykonał najdalszy rzut. Przekroczenie linii wyznaczającej koniec rozbiegu (nawet po wykonaniu rzutu) lub rzut poza wyznaczone pole (promień rzutu) powoduje nieważność rzutu (tzw. spalony).
 
Kobiety i młodzicy (do 15 lat) rzucają oszczepem o wadze 600 g, juniorzy młodsi (do lat 18) rzucają oszczepami ważącymi 700 g, juniorzy i seniorzy używają sprzętu o wadze 800 g.
 
Konsekwencją rozwoju tej dyscypliny sportu były coraz dalsze rzuty zawodników i możliwość rzucenia oszczepu poza wyznaczone pole, co mogło stanowić zagrożenie dla osób przebywających na stadionie. Aby temu zapobiec, zmieniono konstrukcję oszczepu (przesunięcie środka ciężkości), dzięki czemu zmniejszyła się długość rzutów.